وبلاگ و اخبار

کاهش میزان آسیب های درون حلزونی در پروسه کاشت حلزون

وبلاگ و اخبار

کاهش میزان آسیب های درون حلزونی در پروسه کاشت حلزون

در  کاشت حلزون الکترود ها یا از طریق سوراخ کردن دریچه گرد یا از طریق کوکلئوستومی (دریل کردن لابیرنت اسخوانی) در اسکالا تیمپانی جایگذاری می شوند در حین جایگذاری الکترود ها ممکن است اسکالا تیمپانی دچار آسیب گردد. آسیب های ایجاد شده ناشی از جایگذاری الکترود ها، در درجات مختلفی می تواند رخ دهد این آسیبها می تواند منجر به جابه جایی غشا پایه، شکستگی لیگامنت مارپیچی، پاره شدن غشا پایه، پاره شدن لیگامنت مارپیچی و انحراف الکترود ها از مسیر پیش فرض خود از اسکالا تیمپانی به اسکالا وستیبولی شوند.

 

آسیب ها همچنین می توانند سبب کاهش تعداد نورون های محیطی دارای عملکرد و یا سلول‌های گانگلیون مارپیچی شود به لحاظ ساختاری توزیع این سلول ها می تواند تغییر کرده و به لحاظ عملکردی نیز ناحیه تحرکی آنها نیز تغییر می یابد.

افرادی وجود دارند که پیش از عمل کاشت باقی مانده شنوایی در بعضی نواحی فرکانسی دارند. در این افراد اجتناب ازآسیب به قسمت های داخلی حلزون نسبت به افرادی که شنوایی خود را قبل از کاشت از دست داده اند نکته ای است که باید مورد توجه جدی باشد.

 

آسیب به لایه حد فاصل بین اسکالا تیمپانی و مجرای شنوایی داخلی ممکن است سبب گسترش عفونت به سیستم عصبی مرکزی شود.

بدلیل ملاحطات بالا، تمامی شرکت های سازنده الکترودهای کاشت حلزون، کاهش آسیب داخل حلزونی در حین جایگذاری الکترود ها را به عنوان یک ملاک مهم در طراحی های جدید الکترودی خود مدنظر می گیرند.

ازعوامل تاثیر گذار بر آسیب می توان به ویژگی مکانیکی الکترود ها، تفاوت اندازه و شکل حلزون در افراد مختلف (اندازه اسکالا تیمپانی و تفاوت آن در افراد مختلف یک عامل اصلی در میزان آسیب های داخل حلزونی در حین جایگذاری الکترودی تلقی می شود) عامل دیگردر افزایش یا کاهش میزان آسیب تکنیک جراحی استفاده شده برای جایگذاری الکترود در حین عمل کاشت است.

 

در بررسی های انجام شده مشخص گردید که بیشترین آسیب ها در تیغه بالایی اسکالا تیمپانی رخ می دهد. پس برای کاهش وقوع شدت آسیب به تیغه بالایی اسکالا تیمپانی باید از الکترودهایی استفاده کنیم که در آنها  احتمال  خم شدن الکترود به طرف بالا کمتر باشد.

به طور کلی الکترودهایی که سختی عمودی آنها ها بیشتر است آسیب کمتری ایجاد می کنند. تقریبا اکثر الکترود های امروزی به شکل مارپیچ با یک Straight Stylet ساخته می شوند و درحین جایگذاری، زاویه بیشتری با دیواره خارجی اسکالا تیمپانی نسبت به الکترود های Straight پیدا می کنند و به یک سمت افقی یاعمودی یا هر دوسمت منحرف می شوند. الکترودهایی که سختی عمودی بیشتری دارند چون در سمت افقی مقاومت کمتری دارند به سمت افقی خم می شوند.

آسیب به ارگان کورتی می تواند شدیدا انتقال و توزیع ارتعاشات اکوستیکی در طول غشای پایه را تحت تاثیر قرار دهد.

امروزه برای کاهش آسیب های داخل حلزونی در حین جراحی و همچنین قرار گرفتن نزدیک تر الکترود ها به Modiolus ، از تکنیک Advanced Off-Stylet  استفاده می کنند. در این تکنیک الکترود ها خمیده هستند و یک Stylet  داخلی برای مستقیم نگه داشتن الکترود ها در کل یا قسمتی از عمل جایگذاری استفاده می کنند Stylet  و الکترود هر دو در اسکالا تیمپانی جایگذاری می شوند و در این پروسه الکترود های Pre-Coiled  به شکل مارپیچی در می آیند این عمل سبب آسان تر شدن و نزدیک تر شدن جایگذاری به Modiolus  می شود.

امیرشایان آتش فراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *