وبلاگ و اخبار

انواع الکترود های کاشت حلزون

وبلاگ و اخبار

در device  های کاشت حلزون از انواع مختلفی از الکترودها استفاده می کنند که 2 گروه و طبقه بندی ان ها عبارتند از :

PremodiolarیاModiolar-hugging

Straight یا Lateral wall

الکترود های straight  قدمت بیشتری دارند و در سال‌های اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند این الکترود ها در دیواره خارجی اسکالا تیمپانی جایگذاری می شوند که نسبت به الکترود های Premodiolar  که در کنار دیواره داخلی اسکالا تیمپانی جایگذاری می شوند و فاصله بیشتری نسبت به اجزای عصبی حلزون (spiral ganglion cells)دارند و درک گفتار در مدل های Straight  پایین تر از Premodiolar گزارش شده  که تمرکزبیشتری بر تحریک عصبی (به علت نزدیکی بیشتر به آنها) دارد که منجر به درک گفتار مناسب تری می شود اما از سوی دیگر میزان ریسک آسیب زایی درون حلزونی در الکترود های Straight پایین تر است و الکترودهای Premodiolar  به دلیل احتمال انحراف به سمت اسکالا وستیبولی و همچنین برخورد با دیواره ها احتمال آسیب زایی بیشتری دارند.

در سال های اخیر مطالعات منجر به طراحی نوع سومی از الکترود با نام Mid-Scala گردیده است که طراحی آن مابین Premodiolar و Straight  است و در آن سعی شده است که ازمعایب دو نوع قبلی اجتناب شده و از مزایای هر دو استفاده کند. این الکترود از آن جایی که تماسی با هیچ کدام از دیواره ها ندارد از نظر آسیب زایی، ریسک کمتری نسبت به Premodiolar  و به علت نزدیک تر شدن به سلول های Spiral Ganglion  درک گفتار بهتری را برای کاربر فراهم می کند.

Mid scala positioning 

اولویت استفاده از الکترود ها

انتخاب الکترود ها برای استفاده در کاشت حلزون به میزان زیادی بستگی به شرایط فرد بیمار دارد.

برای مثال در گروه افراد متداول استفاده کننده ازکاشت حلزون، برای فراهم کردن درک گفتار بهتر، توصیه می شود که از الکترودهای Premodiolar   استفاده شود چرا که امکان به حداقل رساندن آسیب داخل حلزونی به راحتی برای این افراد وجود دارد. گروهی دیگر را در نظر بگیرید که افت Mild-moderate  در فرکانسهای پایین و افت  Severe to Profound   در فرکانسهای بالا دارند.  در این گروه استفاده از الکترود های straight   کوتاه به دلیل ریسک آسیب کمتر توصیه می شود چرا که در این افراد حفظ باقی مانده شنوایی در این افراد حائز اهمیت است.

ملاحظات خاص: در بعضی موارد خاص نیاز به استفاده از الکترود های خاص می باشد. مثلا در حلزون استخوانی  شده که ممکن است در اثر مننژیت یا اتواسکلروز بسیار پیشرفته ایجاد شود از الکترود های Double array استفاده می شود.

 

امیر شایان آتش فراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *