قالب گیری سمعک

انواع سمعک های داخل گوشی و بسیاری از سمعک های پشت گوشی، نیاز به قطعه واسطی به نام قالب گوش یا قالب سمعک برای انتقال صدا از مدارات سمعک به داخل گوش کاربر دارند. در واقع قالب گوش، علاوه بر این که قطعه ای برای ثبات سمعک در گوش هر کاربر است باید قطعه ای با ویژگی های اکوستیکی دقیق باشد که اصوات تنظیم شده در سمعک را با حداقل دستکاری به گوش کاربر سمعک انتقال دهد.

قالب گیری سمعک

اولین گام بعد از مشاوره و تعیین نوع و اندازه سمعک، انجام قالب گیری دقیق از مجرای گوش فرد کاندید استفاده از سمعک است. در مجموعه کلینیک های سمعک اول، قالب گیری دقیق از سوی متخصص شنوایی شناسی و سمعک انجام شده و سپس سایز و جنس مواد قالب، متناسب با شکل مجرا و نیاز های شنیداری هر فرد تعیین و سپس مناسب ترین قالب از لحاظ سایز، جنس و کیفیت برای کاربر در لابراتوارهای مخصوص ساخته شده و در حداقل زمان ممکن با مناسب ترین قیمت و بالاترین کارایی، آماده و در گوش کاربر قرارداده شده و بررسی می گردد.