سمعک های استخوانی

سمعک استخوانی نوعی تقویت کننده صوت است که این کار را از طریق تبدیل کردن صوت به ارتعاشات خاصی که از طریق استخوان پشت گوش فرستاده می شوند انجام می دهد.

مکانیسم های انتقال صوت به گوش انسان عبارتند از انتقال از طریق راه هوایی و انتقال از راه استخوان. در مکانیسم انتقال از راه هوایی صوت مسیر گوش خارجی (لاله و مجرای گوش) و گوش میانی (پرده گوش و استخوانچه ها تا دریچه بیضی) را طی می کند تا به حلزون گوش برسد. در مکانیسم انتقال صوت از راه استخوان صدا از راه اتصالات استخوانی جمجمه مستقیما به حلزون گوش رسیده و سبب شنیدن می شود. علت تفاوت صدای ضبط شده هر فرد با صدایی که در اصل از خودش می شنود همین مکانیسم ها هستند. ما صدای خود را از طریق مکانیسم راه استخوانی می شنویم و مغزمان به این صدا عادت دارد. به همین علت صدای ضبط شده ما که از طریق مکانسیم راه هوایی شنیده می شود با صدایی که از خودمان سراغ داریم متفاوت است.

چه کسانی کاندید استفاده از سمعک های استخوانی هستند؟

سمعک های مرسوم که در انواع و سایز های مختلف موجود هستند در رفع مشکل اکثریت افرادی که دچار کم شنوایی می شوند کار سازند. اما عده ای از افراد به دلیل بعضی موارد پزشکی قادر به استفاده از سمعک های مرسوم نیستند.

به طور کلی در افراد با مشکلات گوش خارجی از جمله کسانی که مجرای گوش یا لاله گوش در آن ها شکل نگرفته یا بد شکلی دارد، استفاده از سمعک استخوانی بسیار ثمر بخش خواهد بود. کاندیدا های دیگر افراد با کم شنوایی یک طرفه (فقط یک گوش سالم)، افراد با ترشحات دائمی و مزمن گوش و همچنین افرادی که علاقه به استفاده از سمعک های مرسوم ندارند، هستند.

انواع سمعک های استخوانی

انواع سمعک های استخوانی عبارتند از:

سمعک استخوانی تلی

سمعک استخوانی هدباندی

سمعک استخوانی قابل کاشت

سمعک استخوانی عینکی