سمعک آنالوگ

سمعک آنالوگ بهتر است یا سمعک دیجیتال؟ سمعک آنالوگ چه ویژگی هایی دارد؟ کیفیت صدای سمعک آنالوگ با دیجیتال چه تفاوتی دارد؟ قیمت سمعک آنالوگ و دیجیتال چه تفاوت هایی با هم دارند؟

برای پاسخ به این سوال ها باید بدانیم که سمعک وسیله ای الکترونیکی است که از سه بخش اصلی میکروفون، پردازشگر (شامل تقویت کننده) و رسیور تشکیل شده است. میکروفون سمعک صدای محیط را جمع آوری می کند، در ادامه سیگنال صوتی تبدیل به سیگنال الکترونیکی شده و تقویت کننده سمعک تغییراتی را روی سیگنال الکترونیکی اعمال می کند. سیگنال الکترونیکی تقویت شده تبدیل به سیگنال صوتی می شود و رسیور سمعک صدای تقویت شده را خارج می کند.

به طور کلی سمعک ها از نظر نوع پردازش سیگنال اکوستیکی به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم بندی می شوند. در سمعک های آنالوگ سیگنال صوتی پس از ورود به پردازشگر سمعک به صورت سیگنال الکترونیکی، تقویت شده و در انتها سیگنال الکترونیکی تقویت شده تبدیل به سیگنال صوتی شده و از رسیور سمعک خارج می شود.

در مقابل سمعک های آنالوگ، سمعک های دیجیتال قرار دارند که پردازش صدا در آن ها به صورت (DSP (Digital Signal Processing انجام می گیرد. به صورت ساده DSP یعنی پردازش سیگنال با دیجیت یا همان صفر و یک. در سمعک های دیجیتال سیگنال صوتی پس از وارد شدن به سمعک، ابتدا به سیگنال الکترونیکی تغییر یافته و سپس تبدیل به 0 و 1 می شوند. سیستم DSP تغییراتی را روی داده های 0 و 1 ایجاد می کند. در ادامه این داده های تغییر یافته تبدیل به سیگنال الکترونیکی می شوند. این سیگنال الکترونیکی در نهایت تبدیل به صوت شده و از رسیور سمعک خارج می شود.

سمعک آنالوگ 

ویژه متخصصین:

پردازش دیجیتال بر دو پایه استوار است. نمونه گیری و کمی سازی که به اختصار به توضیح هر یک پرداخته خواهد شد.

نمونه گیری (Sampling)

طی نمونه گیری سیگنال ورودی در لحظات زمانی مجزا نمونه گیری می شود و صرفا این نقاط نمونه در پردازشگر سیگنال دیجیتال استفاده می شود. این نمونه گیری از سیگنال ورودی در مبدل آنالوگ به دیجیتال (A/D) صورت می گیرد.

سمعک آنالوگ
سمعک آنالوگ

کمی کردن (Quantization)

پردازشگر سیگنال دیجیتال نمی تواند از اعداد با دقت نامحدود برای محاسبه استفاده نماید، لذا هر نمونه باید به یک مقدار مشخص گرد شود . این امر باعث کاهش دقت بازسازی سیگنال ورودی آنالوگ شده که کمی کردن نامیده می شود. سیگنال کمی شده سپس با مقادیر باینری (Bit) مشخص می شود. هر Bit می تواند داری دو مقدار صفر (نبود سیگنال) و یک (وجود سیگنال) باشد.

سمعک آنالوگ
سمعک آنالوگ

تنظیم کردن سمعک های دیجیتال و آنالوگ می تواند با هم تفاوت داشته باشد اما اگر تفاوت سمعک های دیجیتال و آنالوگ در شیوه تنظیم آن ها خلاصه شود باوری غلط و شایع است.

سمعک آنالوگ
سمعک آنالوگ

به طور کلی سمعک های دیجیتال با نرم افزار های مخصوص تنظیم می شوند و سمعک های آنالوگ به صورت دستی به وسیله پتانسیومتر که هر دو روش توسط ادیولوژیست صورت می پذیرد. از مزایای دیجیتالی شدن سمعک ها انعطاف بیشتر در تنظیم سمعک است و این امکان را به ادیولوژیست می دهد تا در نواحی فرکانسی مختلف تغییرات متنوعی را در سمعک لحاظ کند که این قابلیت در سمعک های آنالوگ دست نیافتنی بود. اما باید توجه داشت که برای رسیدن به این مزایا، مجبور به دستکاری سیگنال ورودی هستیم که این دستکاری در سیگنال ورودی، در سمعک های آنالوگ، کمتر رخ میدهد.

سمعک آنالوگ
سمعک آنالوگ

امروزه سمعک های آنالوگ در دسترس، بسیار محدودند اگرچه به واسطه تکنولوژی پایین تر، قیمت کمتری برای آنها متصور است اما عموما توصیه نمی گردد.

سمعک آنالوگ
سمعک آنالوگ

سمعک های آنالوگی وجود دارند که امکان تنظیم آن ها با نرم افزار وجود دارد که به آن ها سمعک های نیمه دیجیتال یا programmable می گویند. همچنین سمعک های دیجیتالی وجود دارند که امکان تنظیم شدن با پتانسومتر را دارند که digitrim نامیده می شوند.