Automatic_Noise_Manager

با فعال کردن این گزینه امکان عملکرد خودکار سمعک در شرایط شنیداری مختلف حاصل میشود و با توجه به خصوصیات محیط شنیداری از یک یا ترکیبی از گزینه های زیر برای کاهش نویز، بهره برده خواهد شد.

Selectronic

این قابلیت ترکیبی از کاهش نویز سریع و عملکرد دایرکشنال میکروفون های سمعک است. این گزینه نویز های زمینه ی ثابت و متغیر را کاهش میدهد، هدف طراحی این تکنولوژی کاهش تلاش شنیداری کاربر سمعک در محیط های پرسر و صدا همراه با بهبود توانایی درک گفتار میباشد.

Impulse_Suppressor

این گزینه برای کاهش سریع نویز های گذرا و آنی با شدت زیاد طراحی شده است و با عملکرد سریع خود ضمن آنکه باعث ایجاد مزاحمت هنگام مکالمه نمیشود مانع از آزار کاربر سمعک توسط صدا های ناگهانی و بلند خواهد شد.

Adaptive_Wind_Noise_Reduction

این تکنولوژی به صورت خودکار نویز ناخوشایند حاصل از “باد” را کاهش داده تا تجربه شنیداری راحت تری را برای کاربر سمعک به ارمغان بیاورد.

Comfort365

نوعی Sound Scape Proccessing یا Environment Classifier است که با در نظر گرفتن سیگنال های گفتاری و نویز، محیط شنیداری را طبقه بندی کرده و در ادامه با توجه به محیط شنیداری تشخیص داده شده از گزینه های کاهنده نویز مناسب همان محیط، استفاده خواهد شد.

EchoClear

راه حلی برای مکالمات راحت تر در محیط های بازآوا از جمله محیط های ورزشی، کلیسا، مسجد یا … . برقراری ارتباط برای کاربران سمعک در محیط های بازآوا از چالش های بزرگ این افراد در نظر گرفته میشود زیرا بازتاب های صوت ناشی از بازآوایی محیط بر سیگنال اصلی گفتاری اضافه میشوند و درک گفتار را سخت میکنند‌. این تکنولوژی با شناسایی سیگنال گفتار اصلی از طریق تفاوت های شدتی آن با سیگنال های بازتاب شده و همچنین فعال کردن دایرکشنالیتی، اثر بازآوایی را به حداقل ممکن میرساند.