TRC S

سیستم تراکمی مرسوم که اجازه تنظیم در سطوح شدتی Soft, Medium و Loud را در اختیار شنوایی شناس قرار میدهد. این گزینه در قسمت Amplification که زیر مجموعه ی Fine Tuning است، در دسترس میباشد.
در گزینه TRC S که در همه سمعک های برند ادیوسرویس به کار رفته است دو دسته نسبت تراکم به صورت داینامیک لحاظ شده است که موجب وضوح گفتار بیشتر و تجربه شنیداری طبیعی تر می شود.

Selective Frequency Compression

در سمعک های ادیوسرویس تحت عنوان bandwidth compression در نرم افزار Connexx در قسمت Bandwidth feature از زیر مجموعه های Fine Tuning قابل دسترسی میباشد. شنوایی شناس قادر است تا فرکانس های ۲.۷۵ تا ۸ کیلو هرتز را با استفاده از تراکم فرکانسی در محدوده ۱.۵ تا ۲.۲۵ کیلو هرتز برای کاربر سمعک با نواحی مرده حلزونی یا افت غیر قابل تقویت در آن نواحی، قابل شنیدن کند.
این قابلیت در همه رده تکنولوژی های نسل G6 و G5 و رده تکنولوژی های ۱۶، ۱۲، ۸، ۶، ۴ G4 به کار رفته است.

HiFi

افزایش میزان تقویت سمعک تا ۱۰ کیلو هرتز از طریق فعال کردن این گزینه که در پنل Bandwidth features قرار دارد، امکان پذیر است و نتیجه آن وضوح صدای بهتر برای کاربران سمعک با باقی مانده شنوایی مناسب در فرکانس های بالا خواهد بود. علاوه بر این، گزینه HiFi موجب رضایت بیشتر کاربر سمعک هنگام گوش دادن به موسیقی و صداهای طبیعی خواهد شد؛ همچنین وضوح گفتار به دلیل انتقال هارمونیک های گفتاری و تاکید بیشتر بر همخوان ها بهبود پیدا خواهد کرد، درک گفتار در محیط های پر سر و صدا آسان تر و مکان یابی بهتر خواهد شد.
این گزینه در رده تکنولوژی 16 G6 و 16 G5 و 16 G4 به کار رفته است (Custom Models TL 16 &12)

Sound Upgrade

این گزینه عملکردی مشابه HiFi را در سمعک های نسل G4 به خصوص هنگام Wireless Audio Streaming دارد.
این گزینه در سمعک های نسل G4 و در رده تکنولوژی های ۱۲ و ۱۶ به کار رفته است.