تجویز و تنظیم سمعک

تجویز و تنظیم سمعک
تجویز و تنظیم سمعک

در کلینیک های سمعک اول، بعد از انجام ارزیابی های دقیق، در صورت تشخیص نیاز فرد (بزرگسال یا کودک) به استفاده از سمعک یا وسایل کمک شنیداری، مشاوره های لازم به مراجع داده شده و سمعک مناسب برای وی تجویز می گردد. کیارش کریمیان دولت آباد، شنوایی شناس و موسس مجموعه کلینیک های سمعک اول، مشاوره و تجویز سمعک مناسب را یکی از مهمترین مراحل در ارائه خدمات علمی و کارآمد این کلینیک ها دانسته و تاکید دارد که شنوایی شناسان به عنوان تنها مرجع تجویز علمی سمعک با اطلاع کامل از نوع، میزان و الگوی کاهش شنوایی هرفرد و با توجه به سن، نیازهای شنیداری و بودجه هر مراجع، می تواند مناسب ترین انتخاب را برای هر کاربر داشته باشد. تجویز سمعک درست، گام نخست و حیاتی در روند دریافت سمعک متناسب با نیازهای شنیداری هر کاربر است.

در صورت نیاز به قالب گیری بعد از انجام این مرحله و ساخت قالب یا پوسته ویژه سمعک هر کاربر، تنظیم سمعک بر اساس آستانه های شنوایی فرد و با توجه به ارزیابی های رفتاری با سمعک، برای هر کاربر صورت می پذیرد. برنامه استفاده از سمعک و آموزش های نحوه استفاده و نگهداری سمعک به طور مفصل به کاربر آموزش داده می شود. با توجه به تفاوت های شنیداری افراد مختلف در محیط های شنیداری مختلف، کاربر در جلسات بعد نیز می تواند جهت تنظیم رایگان سمعک خود (بخش پشتیبانی ها را ملاحظه فرمایید) به کلینیک های سمعک اول مراجعه کند.

تجویز و تنظیم سمعک
تجویز و تنظیم سمعک

تنظیم سمعک در نوزادان و کودکان نیازمند ارزیابی های عینی خاصی مانند ارزیابی های گوش واقعی و بررسی های کورتیکال می باشد که در روند تنظیم سمعک این گروه سنی، مدنظر قرار می گیرد تا تقویت شنیداری مناسبی برای فرد ایجاد شود.

مریم فغانی زاد تهران، شنوایی شناس و مدیر امور کلینیک های سمعک اول، بر این نکته تاکید دارند که شنوایی شناسان این مجموعه، تنظیمات دقیق ویژگی های سمعک را با لحاظ کردن تغییرات مشاهده شده در ارزیابی های شنوایی دوره ای افراد و توجه به نظرات و خواسته های کاربران یا والدین کودکان مبتلا به کاهش شنوایی، در فواصل زمانی معین و از پیش تعیین شده برای هر کاربر، انجام می دهند تا به نتیجه نهایی که حداکثر بهره مندی از سمعک در هر کاربر است، نائل شوند.

تجویز سمعک مناسب و تنظیم مشخصات اکوستیکی آن که بر مبنای علوم فیزیک صوت، اکوستیک، شنوایی، پزشکی، کامپیوتر و … انجام می پذیرد، از مهمترین مراحل در روند دریافت سمعک است.