آیا انجام مراحل کامل تجویز سمعک، در منزل امکان پذیر است؟

مواردی وجود دارد که ممکن است باعث شوند مدد جوی نیازمند به استفاده از سمعک به دلایلی از جمله، مشکلات حرکتی، بیماری های خاص یا شرایط ویژه ای مانند شیوع ویروس کرونا نتواند به کلینیک های شنوایی شناسی مراجعه کند. در این شرایط این امکان وجود دارد که تجویز سمعک در منزل بیمار به انجام برسد.

برای تجویز موفق سمعک مراحل زیر باید به انجام برسد:

ارزیابی شنوایی

مشاوره سمعک

قالب گیری از گوش

-سفارش، ساخت سمعک، تنظیم سمعک و تحویل سمعک به بیمار

ایا تمامی مراحل در منزل بیمار قابل انجام است؟ پاسخ این سوال مثبت است!

تجویز سمعک در منزل

ارزیابی شنوایی

برای ارزیابی شنوایی بیمار در منزل میتوان از دستگاه های ارزیابی شنوایی قابل حمل استفاده کرد، همچنین در حال حاضر سمعک هایی وجود دارند که با اتصال به لپ تاپ امکان ارزیابی شنوایی را فراهم میکنند.

مشاوره سمعک

بعد از اتمام ارزیابی شنوایی با در نظر گرفتن خصوصیات کم شنوایی و بررسی نیاز های شنوایی بیمار با مشاوره مناسب به بیمار کمک می شود تا سمعک مناسب خود را انتخاب کند.

قالب گیری از گوش

برای ساخته شدن اکثر سمعک ها لازم است که از گوش بیمار قالب تهیه شود، امکان قالب گیری از گوش بیمار در منزل با همراه داشتن وسایل مورد نیاز برای قالب گیری وجود دارد.

سفارش، ساخت سمعک، تنظیم سمعک و تحویل سمعک به بیمار

بعد از ساخته شدن سمعک، شنوایی شناس سمعک را تنظیم کرده و تحویل بیمار کاربر سمعک می دهد. بعد از تنظیم شدن سمعک و تحویل آن به بیمار بعد از یک ماه که پروسه عادت پذیری بیمار به سمعک طی شد تنظیمات ظریف سمعک انجام میشود. در صورت نیاز سمعک به تنظیم مجدد نیز امکان تنظیم سمعک در منزل بیمار وجود دارد.

در صورت نیاز به ویزیت شدن در منزل جهت تهیه سمعک با شماره 2220234 در ارتباط باشید.