ارزیابی های گوش واقعی

ارزیابی گوش واقعی
ارزیابی گوش واقعی

هدف هر روش تنظیمی سمعک، قابل شنیدن کردن اصوات به خصوص اصوات گفتاری در سطح راحت شنیداری است. ارزیابی دستیابی به این مهم، از طریق ارزیابی های رفتاری و بررسی عملکرد افراد و همچنین از طریق ارزیابی های عینی همچون ارزیابی های گوش واقعی با استفاده از ابزاری خاص و از روی پرده گوش کاربران به ویژه نوزادان و کودکان انجام می پذیرد تا بهترین تنظیم برای هر کاربر، تعیین و تائید شود.

ارزیابی های گوش واقعی، به خوبی نشان می دهد که سمعک تا چه اندازه صدا را برای فرد استفاده کننده تقویت می کند و با توجه به این که این اندازه گیری روی گوش فرد استفاده کننده انجام می شود، تاثیر عواملی چون انکسار سر، تقویت طبیعی لاله و مجرای گوش خارجی و اثر استفاده از قالب و … در نظر گرفته می شود و ارزیابی های دقیقی با و بدون استفاده از سمعک انجام می شود.

ارزیابی گوش واقعی
ارزیابی گوش واقعی

شاید لزوم این دست از بررسی ها برای تایید کارایی سمعک، در بزرگسالان استفاده کننده از سمعک، کمتر احساس شود چون در این افراد با استفاده از آزمون های رفتاری، می توان میزان کارایی و رضایتمندی فرد را از نتظیمات انجام شده جویا شد و در نهایت تنظیم متناسب با کاهش شنوایی فرد را که حداکثر رضایتمندی وی را نیز به همراه داشته باشد، انتخاب کرد. اصولا کاربرد ارزیابی های گوش واقعی در بزرگسالان باعث به حداقل رسانیدن جلسات تنظیمی و کسب بالاترین رضایتمندی در همان جلسات تنظیمی اولیه می گردد.

در نوزادان و کودکان که ارزیابی و تجویز زود هنگام سمعک، اهمیت ویژه ای در کاهش اثرات سوء کاهش شنوایی بر مهارت های زبانی-گفتاری، شناختی و اجتماعی آن ها دارد، باید از شیوه های ارزیابی گوش واقعی در تایید تنظیمات سمعک استفاده کرد.

امکان بررسی رفتاری نتایج شنیداری حاصل از تغییر تنظیمات سمعک در این رده های سنی وجود ندارد و ساختار گوش آن ها نیز متفاوت با بزرگسالان است و نمی توان از اندازه گیری های انجام شده در بزرگسالان برای پیش بینی وضعیت عملکرد سمعک در این کودکان، استفاده کرد. شنوایی شناسان برای اطمینان از این که میزان تقویت و نحوه عملکرد گزینه های تجویزی و تکنولوژی های فعال شده برای هر کودک در سطح پرده گوش کودک، متناسب با مقادیر مدنظر و اعمالی هستند، این اندازه گیری های گوش واقعی را در سطح پرده گوش کودک انجام می دهند تا مناسب ترین تنظیمات را فراهم کنند.

ارزیابی های گوش واقعی، شیوه تهاجمی یا دردناک نبوده و تنها نیاز به سکوت و آرام بودن فرد، در طی ارزیابی وجود دارد که شنوایی شناسان ماهر مجموعه کلینیک های سمعک اول، این فرآیند را در حداقل زمان ممکن و با حداکثر دقت در موارد کاندید استفاده از این تکنولوژی پیشرفته و مفید، انجام می دهند.